شرکت تکناب

شناخت تکناب

شرکت تکناب هم اکنون با تکیه بر تجارب نیروهای متخصص خویش در زمینه های ابنیه های سنگین بتنی ، تأسیسات مکانیکی ، برق ساختمان های صنعتی، اداری، تجاری، خدماتی، رفاهی، مسکونی، ورزشی و به خصوص ساختمان های بلندمرتبه فعالیت می کند.

 

 

تاریخچه

شرکت مهندسی تکناب به منظور مشارکت در عمران و آبادانی کشور ، با هدف خدمت به سازندگی و توسعه ایران و همچنین صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور ، در سال 1371 با حضور برخی از مهندسین و مدیران که تا قبل از آن تجارب گسترده و وسیعی را در پروژه های عمرانی گوناگون اندوخته داشتند ، تأسیس گردید.

برتری های شرکت

مهندسین و مدیرانی که تجربه های زیادی در پروژه های مختلف ساختمانی به دست آورده اند، تجهیزات کامل و به روز، تحویل به موقع پروژه ها و …

 

 

 

 

برخی از پروژه ها: