صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شرکت مهندسی تکناب که یکی از شرکتهای ساختمانی پیشرو در دریافت رتبه 1 ابنیه و رتبه 1 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت راهبردی و نظارت رئیس جمهور) بوده و همواره سعی نموده است با اجرای موفق پروژه های دردست اجرای خویش ، بتواند از این عنوان ارزشمند که در سایه سالها تلاش و کوشش مجموعه شرکت مهندسی تکناب در صنعت ساخت و ساز کشور بدست آمده ، حفاظت نماید.

همچنان که این شرکت با هدف خدمت در راه سازندگی و توسعه ایران و همچنین صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور در سال 1371 با حضور برخی از مهندسین و مدیران که تا قبل از آن تجارب گسترده و وسیعی را در پروژه های عمرانی گوناگون اندوخته داشته تاسیس گردید، در حال حاضر و با کسب تجارب بیشتر می کوشد در جهت رسیدن به اهداف متعالی سازمانی گام های بلند تری بردارد.