تقدیرنامه ها

شرکت مهندسی تکناب از سال 1371 تاکنون و با اجرای موفق پروژه های کوچک و بزرگ و به پشتوانه سابقه خود و با بهره گیری از تجربه و دانش مهندسی توانسته است رضایت کارفرمایان را جلب نماید . این مهم از دیدگاه مدیریت این شرکت در زمینه مشتری مداری و اجرای پروژه ها در زمان مناسب و با کیفیت بالا که در نظام کیفیت این شرکت نیز مورد تاکید قرار گرفته است ناشی میگردد.

 

“خط‌مشی كیفیت با اهداف سازمان و نظرات و نیازهای مشتریان متناسب و هم راستا است و به عنوان چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف كیفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تمامی سطوح سازمان تفهیم شده، به اجرا درآمده و حفظ می شود و در جلسات بازنگری مدیریت به‌منظور تداوم تناسب مورد بازنگری قرار می‌گیرد”