موزه ملی علوم و فناوری

تهران، اراضی عباس آباد

پروژه موزه علوم و فناوری که در مجموعه فرهنگی عباس آباد، جنب فرهنگستان های زبان و ادبیات فارسی و علوم پزشکی واقع در تهران است.

  • کارفرما: موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

آمار پروژه

موقعیت: تهران، اراضی عباس آباد
وضعیت پروژه: در حال  تکمیل

همچنین ببینید ...