مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

کرج

نیاز روز افزون به مقوله پژوهش و تحقیقات به ویژه در زمینه علوم کشاورزی و بیوتکنولوژی ، مقدمات ساخت و اجرای پروژه ای با مضمون تحقیقاتی و پژوهشی را تشکیل داد . بدین منظور سایت تحقیقاتی و پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی ، وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در قالب پروژه های عمرانی تعریف گردید. این پروژه شامل آزمایشگاه مرکزی ، ساختمان اداری ، موتورخانه مرکزی ، رستوران ، سالن اجتماعات است که در مساحتی بالغ بر 25000 مترمربع با زیربنایی در حدود 20000 متر ساخته شده است.

 

ساختمان آزمایشگاه در قالب 10 طبقه با اسکلت بتنی و زیر بنای هر طبقه 1500 مترمربع در حال احداث است در این ساختمان کلین روم ها ، فیتوترن ها ، و سایر بخش های آزمایشگاهی در مقوله تحقیقات بذر و تا حدودی جانوری احداث و تجهیز خواهد شد موتورخانه مرکزی متشکل از سیستم دیگ بخار و چیلر ، امکان سرمایش و گرمایش کل سایت را فراهم آورده است از ویژگی های طرح مذکور ، احداث آن به صورت نعل اسبی است که کلیه فضاها به وسیله کریدرهای معلق به یکدیگر متصل می شوند.

 

کارفرما: مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

آمار پروژه

موقعیت: کرج
ویژگی های پروژه: ساختمان اداری، موتورخانه مرکزی، رستوران، سالن انجمن و غیره
مدت زمان اولیه پیمان: 30 ماه
وضعیت پروژه: تکمیل شده
مجری پروژه: شرکت مهندسی تکناب

همچنین ببینید ...