سالن تکمیل کاری کاری ایران خودرو

تهران، جاده مخصوص کرج

اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی ، شامل اسکلت فلزی ایرواشرهای سالن ، اجرای کامل ایرواشرهای سالن به همراه ادوات کنترلی ، اجرای پرده های هوا ، اجرای اگزاست فن ها ویونیت ها وتهویه مطبوع ، اجرای 25000 مترلوله تأسیسات ، اجرای تأسیسات برقی ، شامل سینی کشی ، کابل کشی ، نصب و راه اندازی تابلوهای کنترلی و قدرت ایرواشرها و… راه اندازی موتورخانه سالن تکمیل کاری ایران خودرو ، اجرای سازه walkway ، اجرای کانال اسپیرال برای تهویه موضعی سالن ، ساخت و نصب 150000 کیلوگرم ساپورت تأسیساتی .

 

کارفرما: شرکت ایران خودرو سازه

آمار پروژه

موقعیت: تهران، جاده مخصوص کرج
ویژگی های پروژه: ساخت و نصب 15000 کیلوگرم پشتیبانی تاسیسات و غیره
مدت زمان اولیه پیمان: 24 ماه
وضعیت پروژه: تکمیل شده

همچنین ببینید ...