ساختمان های فنی و بهره برداری طرح توسعه سنگ معدن چغارت

یزد، سنگ معدن چغارت

با توجه به احداث کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره فولاد در مجتمع معدنی چغارت ، نیاز مبرم به ساختمان های فنی و بهره برداری بود که در قالب ساختمان های فنی و بهره برداری طرح توسعه چغارت ، پروژه شرکت تکناب تعریف و منعقد شد که در این راستا مجموعه ساختمان های فرهنگی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بهره برداری ، آزمایشگاه ، حراست ، کانتین دوش و رختکن ، پست های برق ، اتاق کنترل ، نگهبانی ، جایگاه ، سردرب ، نما و… توسط شرکت تکناب با زیربنای 19000 مترمربع در زمینی به مساحت 5 هکتار احداث گردید .

با توجه به احداث کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره فولاد در مجتمع معدنی چغارت ، نیاز مبرم به ساختمان های فنی و بهره برداری بود که در قالب ساختمان های فنی و بهره برداری طرح توسعه چغارت ، پروژه شرکت تکناب تعریف و منعقد شد که در این راستا مجموعه ساختمان های فرهنگی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بهره برداری ، آزمایشگاه ، حراست ، کانتین دوش و رختکن ، پست های برق ، اتاق کنترل ، نگهبانی ، جایگاه ، سردرب ، نما و… توسط شرکت تکناب با زیربنای 19000 مترمربع در زمینی به مساحت 5 هکتار احداث گردید .

از طریق پست های برق احداثی به طول 13 کیلومتر شبکه کاندویت بتنی احداث شده که از طریق 125 منهول بتنی برقی ، امکان انتقال برق از پست های برق احداثی به ساختمان ها وسایر زیرمجموعه های ساختمانی فراهم آمده است . همچنین به منظور انتقال و دفع فاضلاب سایت ها ، به طول 6 کیلومتر خط انتقال فاضلاب از طریق 90 منهول آجری ، جمع آوری فاضلاب صورت گرفته وپساب مربوطه با سپیتیک تانک های بتنی احداثی توسط این شرکت هدایت می شود.

کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران

آمار پروژه

موقعیت: یزد، سنگ معدن چغارت
مساحت کل: 50000 متر مربع
مجموع زیر بنا: 19000 متر مربع
ویژگی های پروژه: آمفی تئاتر، آزمایشگاه، ساختمان های محافظتی و غیره
مدت زمان اولیه پیمان: 12 ماه
وضعیت پروژه: تکمیل شده

همچنین ببینید ...