بازسازی و مقاوم سازی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی

بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اولین و بزرگترین مرکز درمانی کشور است که همزمان بهره برداری ، بازسازی ، مقاوم سازی در آن به صورت همزمان انجام پذیرفت . ساختمان بیمارستان شامل دو قسمت 6 طبقه و 3 طبقه می باشد که در مجموع دارای مساحت 16000 متر مربع زیربنا است.

 

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
آدرس: بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی

 

با توجه به نیاز کارفرما به ارائه سرویس بیمارستان به عنوان بزرگترین مرکز درمانی بندرعباس ، طرح برگزاری باید اجرا می گردید که همزمان با مقاوم سازی و بازسازی ، بهره برداری از ساختمان متوقف نگردد و نیز ضمن مقاوم سازی و بازسازی طبقات تکمیل شده ، حتی یک روز بیمارستان از سرویس دهی خود بازنماند اساس طرح مذکور گونه ای اجرا شد که پس از تخلیه هر طبقه ، کلیه بخش های سفت کاری و نازک کاری و تأسیسات آن تخریب و جمع آوری گردید ؛ سپس اسکلت بتنی فرسوده آن به وسیله ملات مونوتاپ ، چسب لاتکس ورزین ایکوزیت ترمیم گردید به گونه ای که کلیه بتن های آسیب دیده تیر، دال و ستون تخریب و به وسیله مواد جایگزین نامبرده مرمت شد و پس از آن کلیه تیرها به وسیله الیاف GFRP و رزین های FR20 و FR10 به منظور تقویت ستون ها در برابر نیروهای برشی زلزله ایمن سازی و مقاوم سازی گردید. دیوارهای برشی بتنی نیز از زیرزمین تا بالا به وسیله کاشت آرماتور و آرماتورگذاری پس از آن بتن ریزی شد و در نهایت بر اساس پلان موجود نسبت به بازسازی طبقات در کلیه عملیات معماری و تأسیساتی اقدام لازم صورت پذیرفت.

 

آمار پروژه

موقعیت: بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی
مجموع زیر بنا: 16000 متر مربع
مدت زمان اولیه پیمان: 30 ماه
وضعیت پروژه: تکمیل شده

همچنین ببینید ...